Talentontwikkeling niet alleen voor 'starters' op de arbeidsmarkt

Michelle van der Woord op 4 mei 2017

Talentontwikkeling niet alleen voor 'starters' op de arbeidsmarkt

De resultaten van een onderzoek over de tijd die werknemers besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling trok mijn aandacht. Uit de cijfers blijkt namelijk dat het merendeel van de werkenden geen, of nauwelijks tijd besteden aan hun eigen ontwikkeling.

Dat verbaast mij, ik zie bij verschillende werkgevers dat de inhoud van de functies snel verandert door (veelal) technologische ontwikkelingen. Om mee te gaan met die ontwikkelingen wordt veerkracht gevraagd van medewerkers. Opleiding en training kan medewerkers klaarstomen voor nieuwe ontwikkelingen en helpen de medewerkers zichzelf en de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Talentontwikkeling, een taak voor de medewerker of organisatie?

65% van de werkenden is of nooit bezig met loopbaanontwikkeling, of maximaal 1 dag per jaar. Ook heeft vier op de tien werkenden geen duidelijke visie voor ogen over hoe zijn/haar functie er in de toekomst uit zal zien. De cijfers staan in schril contrast met de visie van Flexbrain en de gesprekken die ik heb gehad met professionals. De professionals die voor Flexbrain werken geven duidelijke behoeftes aan als het gaat om loopbaanontwikkeling of zelfontwikkeling. Zelfontwikkeling biedt voordelen voor de professionals als voor de organisatie, daarom vind ik dat dit een centraal thema moet zijn binnen elke HR afdeling. De visie van Flexbrain daarin is dat wij onze professionals op een toegankelijke en gemakkelijke manier toegang willen geven tot mogelijkheden hiervoor.

Bestaat jouw functie nog over 5 jaar?

Uit gesprekken die ik voer met professionals die voor Flexbrain werken, merk ik regelmatig dat zij behoefte hebben aan kennisverbreding. Door nieuwe technologieën kunnen functies inhoudelijk veranderen. Om bij te blijven is het van belang dat je jezelf verdiept in nieuwe ontwikkelingen. De vraag die daarbij centraal staat is: Past de functie na deze veranderingen nog bij mij of kan ik mij beter laten omscholen? Het kan namelijk voorkomen dat een functie inhoudelijk zoveel verandert, dat het eigenlijk niet meer bij je past. Tijdens gesprekken probeer ik erachter te komen hoe de professional hierover denkt. Aan de hand van iemands behoeften ontwikkelen we bijvoorbeeld een opleidingsplan.

Methoden die werken

Persoonlijke ontwikkeling is in de visie van Flexbrain belangrijk om te groeien als professional en bij te blijven met ontwikkelingen. Daarom stimuleren wij professionals actief om aandacht hieraan te besteden. Meerdere keren per jaar organiseren wij interessante bijeenkomsten en inspirerende kennissessies. Dit jaar in samenwerking met Managementboek. 9 mei aanstaande staat  het avondseminar ‘Methoden die werken’ op de planning. Tijdens dit seminar worden de methodieken Scrum, Agile en Lean uitgelegd en gekoppeld aan de effectiviteit van jou als professional. Het is nog niet te laat om je op te geven!

Meer informatie en aanmelden


Michelle van der Woord is als commercieel manager verantwoordelijk voor Flexbrain Detachering B.V., Flexbrain Publieke Sector B.V, Flexbrain Bouw & Infra en Infraflex B.V. Michelle is sinds 2010 werkzaam in de flexbranche en sinds 2015 werkzaam bij Flexbrain. Je kunt haar ook volgen via LinkedIn of Twitter.