Veelgestelde vragen

Wij krijgen regelmatig vragen van opdrachtgevers. De meest voorkomende vragen hebben wij hier voor u verzameld. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0) 30 630 00 86. Wij staan u graag te woord. 

Loop ik als werkgever geen arbeidsrechtelijke risico's?

De werknemer komt bij Flexbrain in dienst. Er is sprake van uitzenden waarbij het juridisch werkgeverschap volledig wordt overgenomen door Flexbrain inclusief alle arbeidsrechtelijke zaken; het afdragen van de alle verplichte loonheffingen en premies, pensioenafdrachten, transitievergoeding, de contractadministratie, financiële zaken, ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of de inspanningsverplichting tot herplaatsing die rust op uitzendwerkgevers.

Onder welke CAO vallen de werknemers?

Flexbrain is lid van de NBBU en hanteert in veel gevallen de NBBU cao. Voor sommige opdrachtgevers volgt Flexbrain de ABU cao. Het is tevens mogelijk om het pakket arbeidsvoorwaarden aan te vullen met voorwaarden uit de eigen cao. 
 

Hoe biedt Flexbrain mijn organisatie flexibiliteit?

Als u kiest voor Flexbrain, dan nemen wij het juridisch werkgeverschap over. Op die manier bent u gevrijwaard van arbeidsrechtelijke zaken zoals, het afdragen van verplichte loonhefftingen en premies, transitievergoeding, contractadministratie, financiële zaken, ziekte, arbeidsongeschiktheid, scholingsverplichting en/of de inspanningsverplichting tot herplaatsing die rust op uitzendwerkgevers.

De werknemer valt onder de NBBU-cao. CAO voor uitzendkrachten. De NBBU-cao kent een fasensysteem, bestaande uit vier fasen: 

  • Fase 1: de eerste 26 gewerkte weken
    Hier geldt het uitzendbeding: als de medewerker niet werkt, ontvangt hij geen loon
  • Fase 2: 52 gewerkte weken
    Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing
  • Fase 3: Fase 3 duurt maximaal vier jaar waarin maximaal zes uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan. Er geldt een loondoorbetalingsverplichting gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst
  • Fase 4:  De medewerker heeft dan recht op een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd

Hoe bepaal ik het salaris van een werknemer?

U maakt zelf afspraken met de werknemer over de werkzaamheden, het aantal uur, de periode en het salaris. Bij het bepalen van het salaris moet u er rekening mee houden dat de werknemer minimaal hetzelfde beloond wordt als een werknemer die bij u in dienst is in dezelfde schaal. Dit kan worden bepaald door de van toepassing zijnde CAO te hanteren en te kijken naar (1) salarisschaal en (2) het functieniveau.

Mijn werknemer is ziek. Welk risico loop ik?

De werkgever is in dienst bij Flexbrain. Bij ziekte van de werknemer loopt u geen enkel risico.

Kan ik netto salarisafspraken maken met mijn medewerkers?

Dit kan. Graag leggen wij u in een persoonlijk gesprek uit waar u rekening mee dient te houden.

Is het mogelijk dat medewerkers via het ABP pensioen opbouwen?

Medewerkers bouwen standaard pensioen op via StiPP, het pensioenfonds voor flexibele medewerkers. Voor medewerkers binnen de overheid en in het onderwijs, hebben wij aansluiting bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP); het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Ik wil graag klant worden. Hoe werkt het?

U kunt uw gegevens achterlaten maar u kunt ook direct bellen. Ons telefoonnummer is +31 (0)30 630 0086. Wij helpen u graag verder.

Welke omrekenfactor hanteert Flexbrain?

Tarieven zijn in onze ogen altijd maatwerk. De commerciële kostprijsfactor en de echte kostprijsfactor zijn twee verschillende varianten van tariefstelling.

Commerciële factor
Dit is het getal waarmee het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd om het tarief te berekenen. De omrekenfactor wordt berekend op basis van een aantal aannames betreft de loonkosten van de medewerker en de procentuele marge van Flexbrain. Dit wordt ook wel de voorcalculatorische kostprijs genoemd.

Kostprijscalculatie
In de nacalculatorische kostprijsfactor worden individuele situaties berekend. Tijdens de verloning wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de franchise voor de pluspensioenregeling en afdrachtverminderingen. Deze nacalculatorische kostprijs kan dus per individu en per verloning anders zijn. In dit model krijgt u inzicht in werkgeverlasten en de vaste marge van Flexbrain.

Ik zet buitenlandse medewerkers in, kan Flexbrain daar ook iets in betekenen?

Flexbrain is geregistreerd kennismigrantenpartner bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wij beschikken over ruim 17 jaar ervaring met buitenlandse werknemers en hebben specialistische kennis in huis. Wij informeren u graag!

Wat kan Flexbrain nog meer voor mij betekenen?

Wij geloven in maatwerk en persoonlijk contact. Op verzoek kunnen wij huisvestiging, vervoer, laptops, telefoons en family care regelen. Heeft u (andere) specifieke wensen? In een persoonlijk gesprek kijken we graag samen met u naar de mogelijkheden.

Ik ben mijn wachtwoord voor het online portal kwijt.

Indien u uw wachtwoord of gebruikersnaam kwijt bent, kunt u uw gegevens opvragen door een e-mail te sturen naar info@flexbrain.nl.

Is Flexbrain NEN 4400-1 gecertificeerd?

Flexbrain is NEN 4400-1 gecertificeerd. Voor opdrachtgevers geeft de NEN certificering extra zekerheid dat we voldoen aan alle wettelijke eisen omtrent juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen, omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten