Iedereen verdient de kans om te werken

Flexbrain op 7 juli 2021

Iedereen verdient de kans om te werken

In Nederland streven we naar een inclusieve samenleving. Iedereen is gelijk en wie wil werken hoort die mogelijkheid te krijgen. Hier gelooft Flexbrain ook in en besteedt daarom veel aandacht aan inclusief ondernemen.

In 2017 kregen wij de vraag of we konden helpen bij het vinden van kandidaten met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk willen we hier graag een rol in spelen. Inmiddels hebben we al meer dan 60 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen met het vinden van een baan en onze klanten geholpen bij het ontwikkelen van een inclusieve organisatie.

Yvonne Conijn en Ewout de Vos zetten zich dagelijks in voor het onderdeel inclusief ondernemen. Zij vertellen in dit interview hoe ze te werk gaan en wat de voordelen zijn.  

Kunnen jullie vertellen wat we verstaan onder inclusief ondernemen?

Yvonne Conijn: Inclusief ondernemen is het bieden van een baan aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze afstand tot de arbeidsmarkt kan heel breed zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking (fysiek of mentaal), statushouders of mensen die langdurig werkloos zijn. Voor hen is het vaak lastiger om aan werk te komen.

Ewout de Vos: Wij geloven dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt is. Dit geloof ontstaat ook steeds meer bij onze klanten door de maatschappelijke bewegingen op dit gebied. Meer klanten staan ervoor open en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om meer arbeidskrachten.

Yvonne Conijn: Als bedrijf wil je maatschappelijk betrokken blijven en mensen een kans bieden om te kunnen werken. Daarnaast bouw je als bedrijf hierdoor een werknemersbestand op dat representatief is voor de huidige samenleving.

Statushouders

Statushouders worden ook wel vergunninghouders genoemd. Het zijn vluchtelingen aan wie asiel is verleend in Nederland en toestemming hebben om te werken.

Dat iemand uit een ander land is gevlucht, betekent niet dat de opgedane opleidingen en kennis achtergebleven of niks waard is. De mensen worden losgerukt uit hun vertrouwde leefomgeving en willen in een nieuw land een leven opbouwen.

Gelukkig komt er steeds meer overeenstemming over de niveaus van opleidingen over de hele wereld. We hebben nu bijvoorbeeld het internationaal bachelorsysteem en diploma’s kunnen gewaardeerd worden in het land waar men wil werken. Daarnaast is de opleiding niet altijd leidend: ook het werkverleden en de ervaringen van iemand zijn van onschatbare waarde. Daarbij kan zelfs een andere manier van werken of kijken en een andere cultuur voor toevoegingen op de werkvloer zorgen waar de werkgever zelf nooit aan zou hebben gedacht.

Flexbrain biedt ook taalcursussen en aanvullende opleidingen aan. Op deze manier integreren de medewerkers snel en effectief op de werkvloer en heeft de werkgever er een waardevolle arbeidskracht bij. 

Wat doet Flexbrain voor haar klanten op het gebied van inclusief ondernemen?

Ewout de Vos: Ten eerste biedt Flexbrain de mogelijkheid om werknemers aan te nemen via hun payrollconstructie, waardoor alle werkgeversrisico’s bij Flexbrain liggen en niet bij de werkgever. Daarbij helpen we de werkgever in het gehele proces van inclusief ondernemen. Een inclusieve werkgever kan en wil omgaan met verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van de diversiteit in de organisatie. Wij starten samen een traject waarbij inclusief ondernemen een vaste pijler wordt in de organisatie.

Yvonne Conijn: Starten met inclusief ondernemen is niet alleen het vinden van een geschikte kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook het inwerken kost vaak meer tijd. Een statushouder spreekt misschien nog niet volledig Nederlands en op kantoor moeten soms aanpassingen gemaakt worden voor iemand met een lichamelijke beperking. Daarnaast moet er voldoende begeleiding en coaching zijn voor zowel de medewerker als de leidinggevende in deze situatie.

Ewout de Vos: Sommige klanten organiseren opleidingsklassen voor startende werknemers. Samen met de klant kijken wij dan naar oplossingen in die opleidingsklassen zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Op deze manier kunnen de nieuwe medewerkers met voldoende kennis starten met hun nieuwe functie. Ook de begeleiding voor statushouders met taalcursussen en aanvullende opleidingen kunnen wij regelen. We adviseren de werkgever over wat mogelijk is, houden contact met het UWV en de gemeentes over mogelijke regelingen en houden contact met de medewerker. Hoe bevalt het in de functie? Zijn er dingen waar hij of zij tegenaan loopt? Zo weten we precies wat er speelt en kunnen we de klant en de medewerker doelgericht helpen om de samenwerking zo succesvol mogelijk te maken én te houden.

Yvonne Conijn: Als organisatie maak je in verschillende gevallen aanspraak op vergoedingen voor hulpmiddelen en subsidies, of er kan gewerkt worden met proefplaatsingen. Dit wil zeggen dat iemand aan de slag gaat met behulp van een uitkering. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de werkgever, waardoor het makkelijker wordt om je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Opleidingsklassen

Eén van onze grote financiële klanten heeft een effectief onboardingsbeleid waarbij kandidaten starten in een opleidingsklas. Met behulp van Brainnet en Flexbrain is er een aparte klas gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt speciaal ingericht op de behoeften van de doelgroep.

Statushouders hebben misschien baat bij een cursus Nederlands, terwijl iemand met een beperking misschien liever wat meer uitleg wil en extra begeleiding bij bepaalde onderdelen. Elke klas is zo ingericht dat iedereen goed voorbereid kan starten en ook zelf het vertrouwen heeft in zijn of haar functie en kunde.

Door deze intensieve begeleiding en modulaire opleidingen vergroten we de kans van slagen in de functie. Dit zorgt voor een tevreden klant, een tevreden kandidaat en zo zijn wij ook tevreden. 

Waarom beginnen klanten van Flexbrain met inclusief ondernemen?

Ewout de Vos: Zodra je als organisatie start met inclusief ondernemen, krijg je kandidaten met een enorme intrinsieke motivatie. We werken natuurlijk om geld te verdienen, maar ook om wat toe te voegen aan de maatschappij en om sociale contacten te onderhouden. Een statushouder of iemand met een beperking wil participeren in de maatschappij, maar heeft vaak ongewild geen baan. Velen ervaren door de werkloosheid een negatief effect op hun sociale contacten en gezondheid en kunnen zich hierdoor nutteloos voelen. Deze mensen willen werken, niet alleen omdat ze werk nodig hebben, maar ook omdat het staat voor wat ze wel kunnen en het sociale contact dat ze ermee opdoen. Deze intrinsieke motivatie merk je als organisatie op de werkvloer en in het team.

Yvonne Conijn: Inclusief ondernemen heeft vele voordelen. Naast dat een organisatie een loyale en gemotiveerde nieuwe werknemer krijgt, kunnen de huidige professionals zich focussen op hun kerntaken en kunnen op die manier zorgen voor een hoger rendement. Ook hebben mensen specifieke talenten die in veel banen een ongekend voordeel opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerker met autisme, die patronen veel eerder kan herkennen.

Ewout de Vos: Zie je dit dan ook gelijk terug in keiharde euro’s? Het antwoord daarop is nee. Maar dat is ook niet de reden om als bedrijf te starten met inclusief ondernemen. Een goed maatschappelijk imago, de goodwill en de diversiteit in de organisatie, dat zijn de redenen om te starten met inclusief ondernemen.

Yvonne Conijn: Het mooie is dat er ook een verandering van zienswijze op het werk kan ontstaan. Het schaap met vijf poten is niet altijd de perfecte kandidaat en wat kan iemand wel in plaats van niet? Deze eye-openers kunnen van onschatbare waarden zijn voor het aannamebeleid van een organisatie.

­­Waar moet je als bedrijf rekening mee houden zodra je inclusief gaat ondernemen?

Ewout de Vos: Er moeten waarschijnlijk aanpassingen worden gedaan op de werkplek of in de begeleiding van iemand. Maar hier kunnen wij heel goed in ondersteunen met onze ruime ervaring.