Personeelswetwijzigingen in 2017

Flexbrain op 5 januari 2017

Een nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe regels voor werkgevers en werknemers. Ook in 2017 is dit het geval. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen voor werkgevers die per 1 januari 2017 gelden:

  • Werkgevers mogen geen inhoudingen meer doen op het minimumloon. Dit is een bepaling uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Slechts voor een aantal specifieke betalingen mag een werkgever van het verbod afwijken.
  • Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is geïntroduceerd. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het minimumloon verdienen.
  • De WGA-vast en WGA-flex zijn samengevoegd, dit houdt in dat werkgevers in 2017 een gecombineerde WGA-premie gaan betalen. Voor eigenrisicodragers voor de WGA zijn er een aantal dingen veranderd.
  • De participatiewet is veranderd. Alle werknemers die tot de doelgroep van de participatiewet behoren, vallen onder de no-riskpolis.
  • Het algemene bijtellingspercentage voor auto’s van de zaak is verlaagd van 25% naar 22%. Voor elektrische auto’s houden een bijtelling van 4%.
  • De maximale transitievergoeding is verhoogd van € 76.000,- naar € 77.000,-, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dat bedrag is.
  • De AOW-gerechtigde leeftijd is nu 65 jaar en negen maanden. Stapsgewijs wordt de AOW-leeftijd verhoogd tot 67 jaar in 2021.
  • Het wettelijk minimumloon stijgt voor een volwassen persoon die fulltime werkt naar € 1.551,60 per maand. Ook het wettelijk minimumjeugdloon stijgt. 
  • Ook het minimumloon voor kennismigranten is per 1 januari 2017 verhoogd, als onderdeel van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. 

Bronvermelding: een compleet overzicht over de wetswijzigingen staat op www.rendement.nl
Klik hier voor het originele artikel.