Minimumloon stijgt per 1 juli 2018

Flexbrain op 10 juli 2018

Per 1 juli 2018 is het wettelijke minimumloon weer iets gestegen. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd In de Staatscourant. Het minimumloon en minimumjeugdloon wordt eens per halfjaar herzien aan de hand van de gemiddelde contractontwikkelingen.

Met ingang van 1 juli 2018 is het minimumloon gestegen van € 1.578,00 naar € 1.594,20 per maand op basis van een fulltime dienstverband. Dat is een stijging van 1,03% ten opzichte van de eerste helft van 2018. Voor medewerkers tussen de 15 jaar en 21 jaar geldt een wettelijke minimumjeugdloon van 85% van het minimumloon voor volwassenen. Daarmee bedraagt het minimumjeugdloon per 1 juli 2018 € 1355,00 per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Het volledige overzicht inzien? Bekijk de publicatie in de Staatscourant.