Loonstrook 2017: nettoloon stijgt voor de meeste mensen

Flexbrain op 22 december 2016

Als je jouw loonstrook van januari 2017 naast die van 2016 legt, is de kans groot dat deze positief uitvalt. De meeste mensen houden komend jaar  maandelijks netto iets meer salaris over. Het verschil is niet heel groot, het gaat om een paar euro per maand. Een aantal veranderingen op een rij:

Werkenden

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden in 2017 verhoogd. Hoeveel je hiervan merkt, is afhankelijk van je inkomen. Werknemers met een bruto jaarsalaris van ongeveer € 40.000 halen hier het meeste voordeel uit. Voor werknemers met een inkomen tussen de €  40.000 en 75.000 verandert er weinig. Zij profiteren van het minder snel afbouwen van de arbeidskorting, maar dat valt weg tegen de hogere belastingtarieven van de tweede en derde belastingschijf.

Vanwege de hogere pensioenpremie, profiteren ambtenaren er minder van. Dat scheelt gemiddeld 0,3 procentpunt vergeleken met andere werknemers.

Uitkeringsgerechtigden

Ook uitkeringsgerechtigden zien volgend jaar een iets hoger bedrag op hun loonstrook. De uitkeringen zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon en dat stijgt volgend jaar. Ook profiteren zij van de verhoging van de algemene heffingskorting.

Gepensioneerden

De verwachting is dat de inflatie in 2017 uitkomt op 0,9 procent. Dat percentage zien AOW’ers volgend jaar terug op hun loonstrook. Gepensioneerden zien nagenoeg geen veranderingen op hun loonstrook volgend jaar. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 10.000 euro krijgen een plusje van 0,1 procent. Voor mensen met een aanvullend pensioen van 30.000 euro verandert er niets. Deze berekeningen zijn exclusief de positieve effecten van de AOW.

Bronvermelding: het originele artikel is voor het eerst geplaatst op NU.nl
Klik hier voor het originele artikel