Flexbrain gecertificeerd voor nieuwe ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 normen

Flexbrain op 4 juli 2017

Flexbrain gecertificeerd voor nieuwe ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 normen

Vanaf heden is Flexbrain gecertificeerd volgens de nieuwe ISO normen, namelijk de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. De normen van 2015 zet de organisatie nog meer centraal en streeft naar continue verbetering.

De nieuwe normen zijn opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS). Het grootste verschil tussen de oude normen en nieuwe normen is het uitgangspunt van waaruit de norm vertrekt. De ISO 9001 norm is gericht op kwaliteit. De oude norm was behoorlijk voorschrijvend. Een kwaliteitshandboek was verplicht en de nadruk lag op procesbeschrijvingen. De ISO 14001 norm legt de nadruk op het milieu. Beide normen hebben een behoorlijke omslag gemaakt en hanteren niet de norm als uitgangspunt maar de organisatie. Flexbrain is tijdens de implementatie van de nieuwe normen ondersteund door Certificeringsadvies.nl.

Sturen op kwaliteit

Anne Meint Bouma, directeur Flexbrain: “Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat onze dienstverlening kwalitatief goed is. Het is onze taak om hen volledig te ontzorgen en inhuurrisico’s weg te nemen. Met het ISO 9001 certificaat kunnen wij aantonen dat onze geleverde diensten kwalitatief goed zijn, maar ook dat wij continu sturen op verbetering van onze processen. Wij zijn trots dat wij de transitie van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 succesvol hebben doorlopen en nu volgens de nieuwe ISO norm zijn gecertificeerd.”

Oog voor het milieu

Naast kwaliteit, heeft Flexbrain oog voor het milieu. Flexbrain geeft structureel aandacht aan het onderwerp milieu in de bedrijfsvoering. Anne Meint Bouma: “Met het ISO 14001:2015 certificaat willen wij aantonen dat wij aandacht besteden aan het milieu en continu verbeteringen doorvoeren die bijdragen aan een duurzame en milieuvriendelijke samenleving.” Recent aangebrachte aanpassingen zijn onder meer vloerverwarming, zonnepanelen, nog striktere afvalscheiding en LED-verlichting. Deze verbeteringen passen in ons beleid om een duurzame organisatie te zijn.