Flexbrain draagt warm hart toe aan KNGF Geleidehonden

Flexbrain op 27 februari 2017

Flexbrain draagt warm hart toe aan KNGF Geleidehonden

Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid, zelfstandigheid en levensgeluk van mensen met een beperking of stoornis. Én dat is wat KNGF Geleidehonden voor deze mensen realiseert. Om hen daarin te steunen overhandigt Flexbrain KNGF een donatie.

De donatiecheque werd overhandigt bij ons op kantoor aan Tamara Bessels, ambassadeur van KNGF Geleidehonden. Anne Meint Bouma, directeur Flexbrain: “De donatie die wij schenken aan KNGF Geleidehonden, is te danken aan onze klanten en relaties. Voorafgaand aan ons jaarlijkse klant- en relatie evenement hebben wij hen gevraagd om te stemmen op een goed doel waarvan zij vinden dat zij wel een steuntje in de rug verdient. Het is mooi om te zien hoe de geleidehond de zelfstandigheid en daarbij ook het levensgeluk van mensen kan vergroten. Wij zijn daarom ook blij dat wij KNGF een donatie mogen schenken van € 3.250,-.”

Over KNGF Geleidehonden

KNGF Geleidehonden is een stichting dat mensen met een beperking of stoornis helpen met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. Daarnaast is de hond goed gezelschap. De puppy’s van KNGF worden in puppypleeggezinnen geplaatst waarin zij hun eerste levensjaar worden opgeleid tot blindengeleidehond, autismegeleidehond, assistentiehond of buddyhond. Zodra de puppy volwassen is en goed getraind, wordt hij bij zijn toekomstige baas geplaatst. Op dat moment biedt KNGF instructie, begeleiding, advies en nazorg aan de mensen die een geleidehond krijgen.

Over de actie

Jaarlijks organiseert Flexbrain, samen met haar zusterorganisaties Myflex, Brainnet en Infraflex de Kerstbomendag in december. Klanten en relaties worden uitgenodigd om, samen met hun partner en/of gezin, alvast een voorproefje te nemen op de gezellige kerstdagen. Dit keer wilden wij tijdens de Kerstbomendag aandacht vragen voor de steun van goede doelen en hebben wij onze klanten en relaties gevraagd hun stem uit te brengen. De drie meest gekozen doelen ontvingen een donatie. Naast KNGF ontvingen ook KiKa en ALS een donatie.