7+8+8 regel

Flexbrain op 24 oktober 2016

De meeste werkgevers bieden hun nieuwe werknemers niet direct een vast contract aan. Vaak sluiten ze eerst een tijdelijk contract, dat eventueel wordt verlengd. Nu de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 in werking is getreden, kiezen veel werkgevers ervoor de 7-8-8-regel te hanteren.  Welke regel?, hoor ik u denken. De 7+8+8-regel. Daarbij krijgt de werknemer in eerste instantie een contract voor de duur van 7 maanden aangeboden. Bevalt de samenwerking, dan wordt een tweede en derde contract voor de duur van 8 maanden aangeboden. 7+8+8 dus. Waarom kiezen zoveel werkgevers voor deze constructie? De 7+8+8-regel heeft 3 grote voordelen. Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen zet ze hier voor u op een rij:

Voordeel 1: uitstel van vast contract
Heeft de werknemer de 3 contracten van 7, 8 en 8 maanden doorlopen, dan zijn er in totaal 23 maanden verstreken. Dat komt goed uit, want op basis van de Wet Werk en Zekerheid moet u de werknemer na 24 maanden een vast contract aanbieden. De 7+8+8 regel zorgt er dus voor dat u het moment dat de werknemer vast in dienst treedt, zo lang mogelijk uitstelt.

Voordeel 2: geen transitievergoeding
Het tweede voordeel is dat u de werknemer na afloop van de 3 contracten geen transitievergoeding verschuldigd bent. De Wet Werk en Zekerheid bepaalt immers dat wanneer u de samenwerking na 2 jaar of langer beëindigt, u de werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent. De 7+8+8 regel zorgt er dus voor dat u de werknemer zo lang mogelijk in dienst kunt houden, zonder dat u hem na afloop van de samenwerking een transitievergoeding hoeft te betalen.

Voordeel 3: proeftijdbeding
Ten slotte is een belangrijk voordeel van de 7+8+8-regel dat u in het eerste contract een proeftijdbeding kunt aangaan. De Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat u per 1 januari 2015 geen proeftijdbedingen meer op kunt nemen in tijdelijke overeenkomsten van 6 maanden of korter. Door het eerste contract 7 maanden te laten duren, kunt u de eerste maand gebruiken om het functioneren van uw werknemer te beoordelen. Functioneert de werknemer niet, dan kunt u de arbeidsovereenkomst per direct en zonder ontslagvergunning beëindigen.

Conclusie
De 7+8+8-regel biedt grote voordelen onder de Wet Werk en Zekerheid. Hanteert u deze regel, dan maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden die deze nieuwe wet biedt. Hoewel de Wet Werk en Zekerheid als doel heeft werknemers met een tijdelijk contract meer rechtsbescherming te geven, kunt u met de 7+8+8-regel toch een zekere mate van flexibiliteit behouden.

http://www.personeelsnet.nl/bericht/3-voordelen-van-de-7-8-8-regel-voor-werkgevers-op-een-rij/#%2EVL9-n_qTKSk%2Elinkedin