NBBU cao

Flexbrain is lid van de NBBU cao. CAO voor uitzendkrachten. De NBBU cao kent een fasensysteem, bestaande uit vier fasen. In welke fase jij je bevindt is afhankelijk van de duur van jouw dienstverband en relevante arbeidsverleden.

Fase 1

Deze fase duurt 26 gewerkte weken. In deze fase geldt het uitzendbeding. Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst tussen Flexbrain en jou van rechtswege eindigt op het moment dat de beschikkingstelling ten einde komt op verzoek van de opdrachtgever of door jou zelf.

Fase 2

Deze fase duurt 52 gewerkte weken.In fase 1 en 2 is het ook mogelijk om te werken met contracten voor bepaalde tijd, in dat geval geldt het uitzendbeding niet.

Fase 3

Fase 3 duurt vier jaar waarin maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan. Er geldt een loondoorbetalingsverplichting gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Fase 4

Fase 4 begint als fase 3 is voltooid. In deze fase heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


In fase 1, 2 en 3 begint de telling van fase 1 opnieuw als tussen de twee arbeidsovereenkomsten een onderbreking zit van 26 weken of langer.

Terug